PRODUKTOVÉ VIZUALIZACE BAZÉNŮ – Archevio

PRODUKTOVÉ VIZUALIZACE BAZÉNŮ

Cílem u tohoto projektu bylo nahradit produktovou fotografii vizualizací, což ve výsledku přináší značné výhody z hlediska pozdějších úprav. Velkou výhodou zde byla také neomezená volba lokace pro umístění bazénu a produkt tak mohl být vložen do scény vytvořené přesně na míru. Výstupy se skládají z pohledů na celek v kontextu širšího okolí a z detailních pohledů na vybrané části bazénu.